NordVPN

NordVPN — là một trong những dịch vụ VPN phổ biến nhất trên thế giới. Nó cung cấp cho người dùng mức độ bảo mật và quyền riêng tư cao trên Internet. Tuy nhiên, một rò rỉ dữ liệu lớn từ NordVPN gần đây đã được biết đến.

Trộm dữ liệu từ máy chủ

Vào tháng 9 năm 2019, NordVPN đã báo cáo rằng một số máy chủ của nó đã bị xâm phạm. Những kẻ tấn công đã có quyền truy cập vào các máy chủ được đặt tại một trung tâm dữ liệu ở Pháp. Kết quả là, họ đã có thể truy cập một số thông tin được lưu trữ trên các máy chủ này.

Những loại dữ liệu đã bị đánh cắp

Trong số các dữ liệu bị đánh cắp có thông tin đăng nhập, mật khẩu và thông tin người dùng khác. Tuy nhiên, NordVPN nói rằng dữ liệu bị đánh cắp không chứa thông tin về những gì người dùng đã truy cập hoặc dữ liệu nào được truyền đi.

Những biện pháp đã được thực hiện

NordVPN đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn những sự cố như vậy xảy ra một lần nữa trong tương lai. Họ đã cập nhật máy chủ và tăng cường các biện pháp bảo mật. Ngoài ra, họ bắt đầu kiểm toán hệ thống bảo mật của mình để xác định điểm yếu và khắc phục chúng.

NordVPN vẫn đang cung cấp dịch vụ của mình

Mặc dù rò rỉ dữ liệu NordVPN là một sự cố nghiêm trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là các dịch vụ VPN không an toàn. NordVPN là một trong những dịch vụ VPN đáng tin cậy nhất và nó tiếp tục cung cấp mức độ bảo mật và quyền riêng tư cao cho người dùng.

Kết luận

Điều quan trọng cần nhớ là không có dịch vụ VPN nào có thể đảm bảo an ninh và quyền riêng tư tuyệt đối. Người dùng cũng nên thực hiện các biện pháp để bảo vệ thông tin của họ trực tuyến, chẳng hạn như sử dụng mật khẩu mạnh và xác thực hai yếu tố và tránh truy cập các trang web không đáng tin cậy.