Cách tìm địa chỉ IP của máy in

Mọi thiết bị, điện thoại thông minh hay PC kết nối Internet công cộng đều có địa chỉ IP. IP là một mã định danh duy nhất, trong thực tế có vài loại khác nhau. Mỗi loại có tính năng đặc trưng riêng:

Public IP (bên ngoài). Đây là ID mạng của thiết bị trên Internet. Mỗi khi bạn thực hiện kết nối mạng mới, thiết bị sẽ nhận được một địa chỉ IP mới. Có một số lượng lớn các công cụ trực tuyến giúp tổ chức việc trao đổi thư từ an toàn, tìm ra địa chỉ của chính bạn.

Local IP (mạng cục bộ). Router xác định tất cả các thiết bị được kết nối với bộ định tuyến. Địa chỉ này chỉ có tác dụng trong mạng cục bộ, không để truy cập Internet. Theo quy định, các bộ định tuyến sẽ tạo một địa chỉ có định dạng sau 192.168.XXX.XXX.

Để tìm ra địa chỉ của bộ định tuyến, bạn có thể áp dụng một số cách rất hiệu quả.

Sử dụng Cổng theo mặc định

Để tìm ra địa chỉ IP bằng hệ điều hành Windows, bạn cần làm theo các bước sau:

Mở dòng lệnh.

Nhập ipconfig.

Thông thường, địa chỉ IP thực nằm đối diện với Default Gateway.

Đây là cổng mặc định. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ VPN. Trước khi gửi thư ẩn danh, bạn chỉ cần kết nối với chương trình và chọn một đường hầm còn chỗ.

Làm cách nào để biết địa chỉ bộ định tuyến trên hệ điều hành Mac

Bạn có thể tìm ra địa chỉ đáng tin cậy bằng một số bước:

Cần mở cài đặt hệ thống.

Mở Mạng và chuyển đến phần «Nâng cao».

Bên cạnh dòng liên quan đến router sẽ có địa chỉ IP hiện tại của bộ định tuyến.

Trong thế giới hiện đại, số vụ tấn công lừa đảo ngày càng tăng. Khi địa chỉ IP trở nên công khai, nguy cơ bị đánh cắp danh tính và gây nguy hiểm tiềm tàng cho chủ sở hữu tăng lên.

Làm cách nào để bảo vệ địa chỉ IP

Nhiều người dùng đã nghe đến cuộc chiến giữa proxy và VPN. Nhưng VPN mới được coi là cách hiệu quả nhất để bảo vệ và mã hóa tất cả các kết nối. Không máy chủ dịch vụ hoặc ISP nào có thể lấy thông tin chi tiết về các trang web đã truy cập v.v.