1. Chọn một nhà cung cấp VPN đáng tin cậy: 

Hiệu suất của VPN với Hulu phần lớn phụ thuộc vào chất lượng của nhà cung cấp. Do đó, điều quan trọng là chọn một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy với mức độ ẩn danh cao và tính năng vượt qua các chặn địa lý.

2. Thay đổi máy chủ: 

Nếu Hulu đã chặn máy chủ VPN hiện tại của bạn, hãy thử chọn một máy chủ khác từ cùng một nhà cung cấp. Đôi khi, một số máy chủ nhất định có thể bị chặn, nhưng việc chuyển sang một máy chủ khác có thể giúp vượt qua khối.

3. Thay đổi giao thức kết nối: 

Một số nhà cung cấp VPN hỗ trợ nhiều giao thức. Hãy thử thay đổi giao thức thành giao thức đáng tin cậy hơn và nhanh hơn, chẳng hạn như WireGuard hoặc IKEv2. Điều này có thể giúp phá vỡ khối.

4. Xóa bộ nhớ cache và cookie: 

Đôi khi, Hulu có thể phát hiện việc sử dụng VPN thông qua lưu trữ bộ nhớ cache và cookie. Hãy thử xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt và kết nối lại với Hulu bằng VPN.

5. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ VPN: 

Nếu bạn tiếp tục gặp phải các vấn đề liên quan đến việc sử dụng VPN với Hulu, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của nhà cung cấp VPN của bạn. Họ có thể cung cấp hướng dẫn bổ sung và giúp bạn tìm ra cách tốt nhất để vượt qua khối.

Kết thúc

Bằng cách làm theo năm cách sau, bạn sẽ có thể khắc phục sự cố VPN và thưởng thức nội dung phát trực tuyến trên Hulu mà không bị hạn chế.